25 stycznia odbył się Dzień Babci i Dziadka w Świetlicy Wiejskiej w Kaczkach Średnich. Przedszkolaki oraz uczniowie naszej szkoły prezentowali program artystyczny dla zaproszonych babć i dziadków. Życzenia wyrażano w wierszach, piosenkach i tańcach. Na wszystkich uczestników spotkania czekał słodki poczęstunek.