W dniu 18 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich odbył się I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezusowi”. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli z całej gminy Turek.

Na uroczystość przybyli liczni goście: Pan Karol Mikołajczyk Wójt Gminy Turek, Pani Gabriela Kolenda Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Turek, Pan Eugeniusz Jakubowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Gminy Turek, ksiądz Paweł Zalewski proboszcz parafii w Kaczkach Średnich, Pani Anna Majewska przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich, Pan Tomasz Piasecki nauczyciel muzyki z terenu gminy Turek, przedstawiciele lokalnych mediów, rodzice, opiekunowie oraz dzieci z przedszkoli gminy Turek.

Naszą szkołę reprezentowały z punktu przedszkolnego Marta Szymanowska, która zajęła II miejsce a z oddziału przedszkolnego Izabela Majdoszek, która również zajęła II miejsce.

Jurorami w konkursie byli:
- Pani Monika Brzostowska ze Szkoły Muzycznej w Turku
- Pani Gabriela Kolenda Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Turek
- Pan Tomasz Piasecki nauczyciel muzyki z terenu gminy Turek
- Oskar Brzostowski uczestnik programu TVN „ Mali Giganci”.

Głównym celem konkursu była popularyzacja polskich kolęd i pastorałek wśród najmłodszych mieszkańców gminy Turek.

Dzieci do konkursu przygotowywały Panie: Karolina Kominiarczyk i Iwona Kominiarczyk