4 grudnia 2017 r. klasy: IV, VI i VII wzięły udział w warsztatach bożonarodzeniowych w Zagrodzie Edukacyjnej “Olsza” organizowanych przez Panią Ewę Dzieran - Hadław. Uczniowie wykonali świąteczne drzewka. Miłym poczęstunkiem dla wszystkich były pierniki.