Laureaci konkursów pt. "Ta, co nie zginęła":

1. Szkolny Konkurs Historyczny:

I miejsce: Igor Kaczmarek - klasa VI

2. Szkolny Konkurs na Wykonanie Prezentacji Multimedialnej:

I miejsce: Malwina Korczyńska i Klaudia Podembska - klasa VI

II miejsce: Igor Kaczmarek - klasa VI