Występ artystyczny przygotowany przez dzieci z punktu przedszkolnego oraz uczniów klas I, III, IV i VI z okazji Dnia Kobiet zorganizowanego przez Gminę Turek dla Pań z Kaczek Średnich i Kowali Księżych. Pieczę nad całym występem sprawowały panie Justyna Jońska i Karolina Kominiarczyk. Dziękujemy serdecznie za życzliwe i ciepłe przyjęcie naszych młodych artystów oraz słodki poczęstunek.

 8 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet. Tego dnia wszystkie dziewczęta z naszej szkoły otrzymały laurki, upominki oraz kwiaty. Wszystkie klasy organizowały poczęstunek i wspólne zabawy. Poniżej prezentujemy fotorelację.

25 stycznia odbył się Dzień Babci i Dziadka w Świetlicy Wiejskiej w Kaczkach Średnich. Przedszkolaki oraz uczniowie naszej szkoły prezentowali program artystyczny dla zaproszonych babć i dziadków. Życzenia wyrażano w wierszach, piosenkach i tańcach. Na wszystkich uczestników spotkania czekał słodki poczęstunek.

W dniu 18 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich odbył się I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezusowi”. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli z całej gminy Turek.

Na uroczystość przybyli liczni goście: Pan Karol Mikołajczyk Wójt Gminy Turek, Pani Gabriela Kolenda Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Turek, Pan Eugeniusz Jakubowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Gminy Turek, ksiądz Paweł Zalewski proboszcz parafii w Kaczkach Średnich, Pani Anna Majewska przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich, Pan Tomasz Piasecki nauczyciel muzyki z terenu gminy Turek, przedstawiciele lokalnych mediów, rodzice, opiekunowie oraz dzieci z przedszkoli gminy Turek.

Naszą szkołę reprezentowały z punktu przedszkolnego Marta Szymanowska, która zajęła II miejsce a z oddziału przedszkolnego Izabela Majdoszek, która również zajęła II miejsce.