„Moje dziecko idzie do szkoły”  - oddział przedszkolny   p. Iwona Kominiarczyk

„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” – oddział przedszkolny p. Iwona Kominiarczyk

„Czyste powietrze wokół nas”- oddział przedszkolny – p. Iwona Kominiarczyk

„Bieg po zdrowie” – klasa IV – P. Beata Jabłońska

„Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” – klasa VII  p. Justyna Jońska

„Trzymaj formę” – klasy: VI  i VII– p. Wiesława Kustosz, p. Justyna Jońska

„Ogólnopolski Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”  - cała społeczność szkolna  p. Barbara Kałużna

„Światowy  Dzień  Zdrowia” – p. Barbara Kałużna

Innowacja pedagogiczna  „Młody Przedsiębiorca”  - klasa VI  p. Alicja Kolenda,  p. Barbara Kałużna

Elementy innowacji pedagogicznej „Ok lekcje – stosowanie oceniania kształtującego na zajęciach edukacyjnych w klasie III” – p. Anna Świątkowska

 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych / przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Autor

1.

 

Edukacja przedszkolna

 

Punkt przedszkolny

 

„Nasze przedszkole”

W. Żaba – Żabińska

M. Kwaśniewska

 

2.

 

Edukacja przedszkolna

 

Oddział przedszkolny kl. „0”

 

 

 

„ Nasze przedszkole”

 

 

 

Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

 

 

W. Żaba – Żabińska

 

 

 

M. Appel

J. Zarańska

 

J. angielski

 

 

3.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

I

„Oto ja” program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w nauczaniu.

 

Program nauczania j. angielskiego w klasach I – III i IV – VII szkoły podstawowej. PWN Wydawnictwo szkolne 2017

K. Mucha

A. Stalmach – Tkacz

J. Wasianek

 

 

S. Rapacka

K. Wójcik

4.

Edukacja wczesnoszkolna

II

Doświadczenie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

 

Program nauczania j. angielskiego w klasach I- III szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową PWN Wydawnictwo szkolne 2017

 

M. Kędra

 

 

 

A.Wieczorek

E. Skiba

5.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

III

Doświadczenie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

 

Program nauczania j. angielskiego w klasach I- III szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową PWN Wydawnictwo szkolne 2017

M. Kędra

 

 

 

 

A.Wieczorek

E. Skiba

Klasa IV

6.

j. polski

IV

„Jutro pójdę w świat, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka”

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

W. Bobiński

7.

historia

IV

Program nauczania historii w klasach 4 -8 szkoły podstawowej

 

T. Maćkowski

8.

matematyka

IV

Program nauczania Matematyka klasy 4 -8 szkoły podstawowej

 

B. Dubiecka – Kruk

P. Piskorski

9.

przyroda

IV

Program nauczania przyrody w klasie 4  szkoły podstawowej

Tajemnice przyrody

 

 

 

J. Golanko

10.

j. angielski

IV

Program nauczania j. angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017r.

 

E. Piotrowska

T. Sztyber

11.

muzyka

IV

Program nauczania muzyki w klasach 4 -7 szkoły podstawowej

„Klucz muzyki”

U. Smoczyńska

K. Jakóbczyk - Drążek

12.

plastyka

IV

Program nauczania plastyki w klasach 4 -7 szkoły podstawowej

B. Mikulik

13.

technika

IV

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa”

L. Łabecki

M. Łabecka

14.

informatyka

IV

Informatyka dla szkoły podstawowej. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

W. Jochemczyk

15.

wychowanie fizyczne

IV

Program autorski nauczania wychowania fizycznego bliższe wartościom.

A.    Romanowska

 

Klasa VI

 

16.

j. polski

VI

Program nauczania j. polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej „ Pójdę w świat”.

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

 

17.

historia

VI

Program nauczania historii w klasach 4 -6 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

 

T. Maćkowski

18.

matematyka

VI

Program nauczania Matematyki z pomysłem klasach IV –VI szkoły podstawowej

 

B. Dubiecka – Kruk

P. Piskorski

19.

przyroda

VI

Program nauczania przyrody Tajemnice przyrody szkoła podstawowa klasy 4-6

 

 

J. Golanko

20.

j. angielski

VI

Program nauczania j. angielskiego Kurs dla klas IV – VI szkoły podstawowej

M. Ellis

A. Rak

21.

muzyka

VI

Program nauczania muzyki w klasach IV -VI szkoły podstawowej. Cykl Klucz  do muzyki.

U. Smoczyńska

K. Jakóbczyk

22.

informatyka  

VI

Informatyka dla szkoły podstawowej. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

W. Jochemczyk

 

 

23.

plastyka

VI

Program nauczania plastyki w klasach 4 -6 szkoły podstawowej  „Do dzieła”.

J. Lukas

K. Onak

24.

wychowanie fizyczne

VI

Program autorski nauczania wychowania fizycznego bliższe wartościom.

A.Romanowska

25.

zajęcia techniczne

VI

Program nauczania  zajęć technicznych  w szkole podstawowej „Jak to działa”

L. Łabecki

M. Łabecka

 

Klasa VII

 

26.

j. polski

VII

„Jutro pójdę w świat, Świat w słowach i w obrazach, Gramatyka i stylistyka”.

 

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

W. Bobiński

27.

historia

VII

Program nauczania historii w klasach 4 -8 szkoły podstawowej.

 

T. Maćkowski

28.

matematyka

VII

Program nauczania Matematyka  klasy 4 – 8  szkoły podstawowej. Uzupełnienie do klas 7 – 8

 

A. Makowski

T. Masłowski

A. Toruńska

 

29.

geografia

VII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej „ Planeta Nowa”.

M. Tuz

B. Dziedzic

 

30.

chemia

VII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej Ciekawa chemia

H. Gulińska

J. Smolińska

 

31.

fizyka

VII

Świat fizyki. Program do  nauczania fizyki w  klasach 7 -8 szkoły podstawowej

B. Saganowska

 

32.

j. angielski

VII

Program nauczania j. angielskiego dla klas 7 – 8 drugiego etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową

 

E. Piotrowska

T. Sztyber

33.

informatyka

VII

Informatyka dla szkoły podstawowej. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

 Program nauczania muzyki w klasach IV -VI szkoły podstawowej. Cykl Klucz  do muzyki.

W. Jochemczyk

 

34.

j. niemiecki

VII

Aktion deutsch. Program nauczania j. niemieckiego dla początkujących w klasach 7 – 8  szkoły podstawowej. Informatyka dla szkoły podstawowej. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

P. Piszczatowski

 

W. Jochemczyk

 

 

35.

muzyka

VII

Program nauczania muzyki w klasach 4 -7 szkoły podstawowej  „Klucz do muzyki”.

K. Jakóbczyk

U. Smoczyńska

 

36.

plastyka

VII

Program do nauczania plastyki w klasach 4 -7 szkoły podstawowej

 

B.Mikulik

37.

biologia

VII

Program nauczania biologii w klasach 5- 8  szkoły podstawowej Puls życia

A. Zdziennicka

 

38.

wychowanie fizyczne

VII

Program autorski nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom.

A.Romanowska

 

39.

religia

oddział przedszkolny

Jesteśmy Dziećmi Boga

D. Jackowiak

Ks. J. Szept

 

40.

religia

kl. I - III

Jesteśmy dziećmi Bożymi

Episkopat Polski

 

41.

religia

kl. IV - VII

Wezwani przez Boga

Episkopat Polski