Dzień

Godziny

Zajęcia

 

Nauczyciel

 

PONIEDZIAŁEK

13.10  - 13.55

Zajęcia

korekcyjno - kompensacyjne

 

p. K. Kominiarczyk

 

11.20-12.05

Gimnastyka korekcyjna I-III

 

p. B. Jabłońska

 

WTOREK

13.00-14.00

Zajęcia rewalidacyjne

p. K. Kominiarczyk

14.00-15.00

Zajęcia rewalidacyjne

p. K. Kominiarczyk

9.20 - 10.05

Gimnastyka korekcyjna PP/OP

 

p. B. Jabłońska

 

ŚRODA

11.20-12.05

Zajęcia

dyd.- wyrównawcze

p. U. Kolenda

13.10-13.55

Zajęcia

korekcyjno - kompensacyjne

 

p. K. Kominiarczyk

 

14.05 - 14.50

Zajęcia socjoterapeutyczne

p. K. Grzelakowska

8.25 - 12.05

Zajęcia z logopedą

p. J. Gruszczyńska - Królikowska

CZWARTEK

11.20 -12.05

Zajęcia

dyd.- wyrównawcze

p. U. Kolenda

13.00 -15.00

Zajęcia rewalidacyjne

p. K. Kominiarczyk

PIĄTEK

8.15-11.15

Zajęcia z psychologiem

 

p. Dż. Bukowiecka